Personvernerklæring

Kjære kunde og besøkende på våre nettsider. Det er viktig for oss at du kan stole på at alle dine personopplysninger er trygge hos oss. BXK AS bruker mye tid på din sikkerhet og følger til enhver tid gjeldende lovverk iht. personvernloven/GDPR.

Alle personopplysninger vi har om våre kunder er de opplysningene du selv har gitt til oss. Vi bruker ingen andre opplysninger enn nettopp de vi trenger for å utfør vårt arbeid. Vi deler ikke dine personopplysninger til noen andre enn våre leverandører som trenger disse for å utføre våre plikter ovenfor deg, eller offentlige myndigheter dersom de ber oss om dette. Vi beholder ikke dine personopplysninger lenger enn det er behov for. Ønsker du at vi tar vare på dine opplysninger lenger tar du bare kontakt med oss.

Vi benytter seg ikke av noen cookies som kan identifisere deg som enkeltperson.

Dine rettigheter

Som vår kunde har du rettigheter vedrørende dine personopplysninger og hvordan vi bruker disse.

Personvernloven gir deg følgende rettigheter: